Biografie Hannes Dhaese

Biografie Hannes D'Haese

Sinds Hannes D’Haese ons meenam op een indrukwekkende trip  naar zijn gedroomde wereld – buitenspektakel en artistiek state-
ment The imaginarium – I dream of a better world – is zijn ster snel
rijzende. Meer (h)erkenning, een nieuwe galerij in Knokke, een
internationale doorbraak, tentoonstellingen op cruiseschepen, het
kan niet op. Redenen genoeg voor de bevlogen artiest en wereld-
verbeteraar om zich te verheugen.

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Hannes verloor onlangs zijn geliefde zus Goedele. Net als  haar broer, droomde ook zij van een betere wereld. Minder egoïstisch, toleranter en meer solidair. Zij was en is een grote inspiratiebron voor Hannes’ kunst.  Grote emoties!  

Met zijn persoonlijke interpretatie van de Bijbelse ark – een kleurrijk schip met een bonte lading dieren – wilde Hannes ons een geweten schoppen. Zichtbaar maken hoe de mens de aarde exploiteert en verspilt. Maar zelfs een ernstige ‘tijding’ met een morele ondertoon wordt in Hannes’ werk onstuimig en speels verpakt. Geen beladen preek, maar een aanstekelijke boodschap.

Een uitdrukking die barst van het kunstgenot en waarvan optimisme verpakt in felle kleuren, de essentie uitmaakt.
Al Hannes’ werk getuigt trouwens van grote emoties – zowel van geluk als van verdriet. Treffend gevat in een kunstvorm die neigt naar abstract expressionisme. Mijlenver verwijderd van de mufheid van museumkunst.  En steeds nauwer aanleunend bij design.
De scheidingslijn tussen kunst en design vervaagt in Hannes’ werk. Hij wil zich  uiten in een taal die de hokjesgeest overstijgt. Die voorbijgaat aan ivoren torens en pretentieuze eilandjes. En al helemaal aan klassieke scholing of technieken die de artistieke expressie beknotten. Artiest, dat bén je gewoon. Het is een roeping die je niet kunt negeren en die – in het geval van Hannes – wordt aangewakkerd door een immens verlangen om idealen te bereiken en de wereld wakker te schudden. Met zijn kunst schept Hannes
een imaginaire wereld. Maar dan in een universele taal en met een grote  bereikbaarheid –letterlijk en figuurlijk. Daarom is Hannes’ werk niet uitsluitend in galerijen te vinden, maar ook in designwinkels. Binnenkort worden zijn sculpturen zelfs wereldwijd verdeeld – al mogen we daarover voorlopig geen details prijsgeven.

Noteer nu alvast het Champagnefestival in Oostende tijdens het 3de weekend van maart in de Hippodroom!